top of page

Welcome to Moadon Kol Chadash    ברוכים הבאים למועדון קול חדש

IMG_3780.jpg
G6.jpg

Kesher@Moadon
After School Program

גן גני ב
מועדון קול חדש

A place to increase Hebrew skills, deepen Jewish Identity, and connect to Israel.

"המורים בגן גני נוטעים כל כך הרבה ביטחון בילד שלי. כל יום היא חוזרת הביתה רוצה להראות לי את כל הדברים החדשים שלמדה בבית הספר. היצירות והפרויקטים שהיא עושה הם כל כך משמעותיים, שאני מתקשה להיפטר מהם כל אחד מזה!"

-ס. סטיל

R3.jpg

גן גני

גן גני

גן ילדים כל השנה

גן גני היא תכנית טבילה עברית מכילה ותוססת לגילאים  בני תשעה חודשים עד שש

 

קשר @ מואדון

קשר

After School ועוד

מקום לילדים, נוער ומבוגרים להעמקת זהותם היהודית, להגביר את כישורי העברית ולהתחבר לישראל

bottom of page