top of page
Screen Shot 2022-03-12 at 3.41.18 PM.png

מקום להגביר את כישורי העברית שלך, להעמיק את הזהות היהודית שלך ולהתחבר לישראל.

Kesher @ Moadon   • קשר

מסלול טבילה בעברית:

מסלול פוקוס בעברית:

פוסט גן גני • גן גני  בוגרי או ילדים עם חשיפה ניכרת  לעברית ממשיכים את השכלתם עם השפה והתרבות. תכנית זו גם מכינה את התלמידים למעבר חלק ונטול מתחים לבר או בת מצווה עם התמקדות מיוחדת בעברית שיחתית. הוא מוצע לאחר בית הספר ואל תוך הערב מוצע בימים שני עד חמישי, כאשר ילדים רבים נוסעים בקארפול ולעיתים עוברים באוטובוסים מבתי ספר סמוכים בהתאם לרישום. אנו מציעים פתרונות גמישים וחלופות כדי לאפשר נוכחות מירבית.

R1.jpg

ילדים ומבוגרים שאינם דוברי עברית המחפשים לחקור את זהותם היהודית ואת השפה העברית learn  באמצעות גישה לא פורמלית, חווייתית.

צור איתנו קשר כדי ללמוד עוד.

Kesher Registration

If you wish to be invoiced, please choose invoice option. Otherwise you will be taken to PayPal at checkout.

תכנית בר/בת/בני מצווה  תכנית לבר/בת/בני מצווה

תכנית זו מכינה את התלמידים למעבר חלק ונטול מתחים להפיכתם לבר/בת/בני מצווה עם קריאה במיקוד מיוחד בהבנה.

בתכנית שלנו כל ילד מנחה את כל השירות שלו, ולכל תלמיד מכינים סידור אישי (סידור תפילה).

צור איתנו קשר למידע נוסף

R4.jpg
H1.jpg

מעל ומעבר •  מעל ומעבר

תכנית פוסט בני מצווה היא מפגש חודשי עם תלמידי פוסט בני מצווה. ארוחת ערב מוגשת ונדונים במגוון נושאים אקטואליים, מוקרנים סרטים, עם דוברים אורחים וסיורי שטח. זה מוצע בדרך כלל פעם בחודש בין השעות 18:30-20:00

צור איתנו קשר כדי ללמוד עוד.

bottom of page